Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia za rok 2007 (format pdf)

Jan Rowecki,

Roman Szulczyński,

Aleksandra Wolniak, 

Grzegorz Knappe

 

Oświadczenia za rok 2008 (format pdf)

Grzegorz Knappe

Roman Szulczyński 

 

Uwaga! Oświadczenia majątowe są dokumentami skanowanymi do formatu pdf.