Oświadczenia za rok 2009

Uwaga! Oświadczenia majątowe są dokumentami skanowanymi do formatu pdf.   

 

Oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Marian Adamek- Burmistrz Miasta i Gminy,

 

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

Arkadiusz Ptak - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Janina Ciupa - Skarbnik Miasta i Gminy Pleszew

Henryk Zieliński - Sekretarz Miasta i Gminy Pleszew

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Pleszewie

Mieczysław Kołtuniewski - Przewodniczący Rady Miejskiej,

 

Radni Rady Miejskiej

Borkowski Andrzej

Chołody Artur,

Dryjański Dariusz,

Grala-Kałużna Adela,

Grobys Włodzimierz,

Hasiński Piotr,

Jędrasiak Piotr,

Kaczmarek Błażej,

Klak Tomasz,

Korzeniewska Jolanta,

Kowcuń Eryk,

Kuberka Tomasz,

Nawrocki Zbigniew,

Ptak Jan,

Sitnicki Marcin,

Suska Marian,

Tymecka Krystyna,

Wajsnis Olgierd,

Woźny Tadeusz,

Żychlewicz Tadeusz.

 

Osoby wydające decyzje aministracyjne w imieniu Burmistrza

Grażyna Rembiasz Głowacka,

Sebastian Kończak,

Henryk Klimczak,

Marta Chrzanowska,

Danuta Kołodziejczak,

Andrzej Liskowski,

Katarzyna Matusiak,

Joanna Reiwer,

Mirosława Rogowska,

Violetta Skrzypczak,

Ewa świątek.

Kierowcy jednostek oganizacyjnych

Iwona Sarna,

Monika Hoffmann,

Joanna Jezierska,

Andrzej Madalinski,

Czesław Skowroński.

Dyrektorzy placówek oświatowych

Alina Banaszak,

Dorota Bystrzycka Guz,

Magdalena Durmenz,

Maciej Grzesiński,

Paweł Jakubowski,

Grzegorz Jenerowicz,

Romana Kaczmarek,

Janusz Lewandowski,

Włodzimierz Osuch,

Danuta Prusinowska Zmyślony,

Aldona Szwedziak.

 

Uwaga! Oświadczenia majątowe są dokumentami skanowanymi do formatu pdf.   

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Edward Kubisz 

Iwona Sarna