Piotr Marian Hasiński

Piotr Marian Hasiński
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
--------------
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
--------------
 
-    papiery wartościowe
--------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom + garaż
145m2+16.6 m2
wspówłasność
250 000
 
-    mieszkanie
--------------
---------------
--------------
 
-    gospodarstwo  rolne,
--------------
---------------
--------------
 
-    działka
586 m2
252 m2
współwłasność
 
1430 PLN
4485 PLN
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------
-----------
-----------
 
-    nie dotyczy
--------
----------
-----------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    SPOMASZ PLESZEW SA
67
 
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    wynagrodzenie z PKO BP SA
75 055,60
 
-    dziety radnego
4656,00
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    nie dotyczy
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    kredyt odnawialny w ROR, limit 10300 PLN
 
-    kredyt mieszkaniowy 10 741,64 EUR