Uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP

Uchwała nr XXXVIII/488/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r.

Uchwała nr XXXVIII/488/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/471/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/471/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXX/372/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXX/372/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie.
 
Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/343/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/343/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zmiana MPZP "Pleszew - rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej" z dnia 20 czerwca 2013 r.

Uchwała nr XXVII/328/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew - rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej" dla północno - zachodniej części miasta Pleszewa.
 

Zmiana MPZP ?Marszew - Wschód? dla części wsi Marszew

Uchwała Nr XVI/174/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew - Wschód” dla części wsi Marszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała nr XXXVIII/486/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia zmiany miejscowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marszew - Wschód" dla części wsi Marszew gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

 

Zmiana MPZP ?Szosa Jarocińska? dla części wsi Kowalew i Korzkwy

Uchwała Nr XI/113/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szosa Jarocińska” dla części wsi Kowalew i Korzkwy, gm. Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

MPZP - gmina Pleszew

Uchwała Nr VIII/84/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Prokopów, Pacanowice, Lenartowice, Zawidowice, Brzezie, Zielona Łąka, Chorzew, Bógwidze, Borucin, Kuczków, Sowina, Kowalew, Nowa Wieś gmina Pleszew.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Pobierz załącznik nr 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf

Pobierz załącznik nr 3 - format pdf

Zmiana MPZP Śródmieście

Uchwała nr XXXI/378/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mijescowego planu zagospodarowania przesztrzennego.

Pobierz dokument - format pdf

 

Miasto Pleszew - rejon ulic Kaliska ? Piaski

Uchwała Nr XXIII/185/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski” dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała nr XXIX/355/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/185/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa

Pobierz dokument - format pdf

 

Miasto Pleszew ? rejon ulic Niesiołowskiego ? Kaliska

Uchwała Nr XXII/151/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Pleszew – rejon ulic Niesiołowskiego – Kaliska”

pobierz dokument - format pdf