Informacje Podstawowe

Informacje podstawowe

 

Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew
Ul. Targowa 1
63-300 Pleszew

tel. 62 580 12 06
e-mail: ksiegowoscoswiata@cuw.pleszew.pl

 

Jednostka została powołana Uchwałą Nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Centrum Usług Wspólnych prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. Jednostka z dniem 1 stycznia 2020 r. prowadzi wspólną obsługę finansową, płacową, wspiera w zakresie administracji i rozliczeń następujące jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Pleszew:

 
 Jednostki oświatowe:  
   Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie
   Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie,
   Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie,
   Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pleszewie,
   Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pleszewie,
   Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pleszewie,
   Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie,
   Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim,
   Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach,
 Jednostka pomocy społecznej:  
   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie.
   

 

Osoby sprawujące funkcje kierownicze:

   

Anita Błaszczyk

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Małgorzata Garsztka Główny księgowy

 

Informacje o mieniu

Majątek CUW MiG Pleszew wg wartości brutto na dzień 01.01.2020 r.   

  1. Budynki 298.109,00
  2. Grunty 121.870,00
  3. Środki trwałe 7.391,07
  4. Wartości niematerialne i prawne 25.000,00
  5. Pozostałe środki trwałe 25.515,72 zł