Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny, niż od osoby której dane dotyczą - format pdf

Klauzula informacyjna do wniosku o udostępnienie informacji publicznej - format pdf

Klauzula informacyjna ogólna - format pdf