Informacje podstawowe

Informacja o podmiocie.  

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie jest wyodrębnioną  jednostką budżetową Miasta i Gminy.

Przedmiotem działalności Ośrodka jest organizowanie i wykonywanie pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Pleszew.Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1)     przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

2)     prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej,

3)     analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej,

4)     pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

5)     praca socjalna skierowana na pomoc osobom i rodzinom ku wzmocnieniu i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

6)     rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.  

Pełna nazwa

Miejsko Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Pleszewie

Ulica

Targowa 1

Kod pocztowy

63-300

Miejscowość

Pleszew

Nr telefonu

0-62 7422 738

Nr fax-u

0-62 7422 738

Adres strony www

brak

Adres e-mail

mgops.pleszew@post.pl

 

Godziny funkcjonowania.Poniedziałek ? Piątek  7?? - 15°°

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje. 

Imię i nazwisko

Justyna Zawieja

funkcja Dyrektor
Nr telefonu (0-62) 7422 738
Adres e-mail mgops.pleszew@post.pl

 Dyrektor kieruje całokształtem działalności jednostki. Funkcje i kompetencje Dyrektoraokreśla Statut oraz Regulamin Organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.    

 

Imię i nazwisko

Anna Ślusarek

funkcja Główna księgowa
Nr telefonu (0-62) 7422 738, wew. 148
Adres e-mail

annaslusarek@mgopspleszew.pl

Główna Księgowa ma bezpośredni nadzór nad polityką finansową jednostki. Funkcje i kompetencje Głównej Księgowej określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

REDAKCJA BIULETYNU:

Paulina Binek

tel. (0-62) 7422 738, wew. 149

paulinabinek@mgopspleszew.pl