Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie to:

 

  • ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze  zmianami),
  • ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004, Nr 64 poz.593 ze zmianami),
  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz. 734 ze zmianami),
  • ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005r. Nr 86 poz. 732 ze zmianami)
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 ze zmianami
  • uchwała Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pleszewie Nr XIII/48/90 z dnia 16 lutego 1990r. w sprawie powołania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie
  • Statut Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Pleszewie nadany uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/307/2006 z dnia 06 lipca 2006r.,
  • Regulamin Organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.

.