Ogłoszenie, komunikaty, informacje

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.11.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Pobierz dokument - format pdf

Protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 15-03-2011

Protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 15-03-2011

Pobierz - format pdf

Informacja z dnia 11-02-2011

Informacja z dnia 11-02-2011 - Wystąpienie pokontrolne LPO-4114-02-04/2010 I/10/008 Najwyższej Izby Kontroli oraz odpowiedź MGOPS.

Pobierz dokumenty - format pdf

Ogłoszenie MGOPS z dnia 25-05-2010r

Ogłoszenie MGOPS z dnia 25-05-2010r w sprawie realizacji projektu "Lepsze jutro"

Pobierz ogłosznie - format pdf

Protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 18-03-2010

Protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 18-03-2010

Pobierz - format pdf

Protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 15-05-2009

Protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 15-05-2009

Pobierz - format pdf