Oświadczenia majątkowe

Waldemar Szuszczyński, Dyrektor, oświadczenie majątkowe za rok 2003

Waldemar Szuszczyński - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
 1 500
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
-----------
 
-    papiery wartościowe
------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
100 m2
współwłasność
50 000
 
-    mieszkanie
-----------
-----------
-----------
 
-    gospodarstwo  rolne,
-----------
-----------
------------
 
-    działka
-----------
-----------
------------
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
----------
-----------
----------
 
-    nie dotyczy
----------
-----------
----------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
----------
 
-    nie dotyczy
-----------
----------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
----------
-----------
 
-    nie dotyczy
-----------
-----------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
 
-    nie dotyczy
-----------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    wynagrodzenie
48 020,56
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    mercedes 190 E- 1987
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    nie dotyczy
 
 

Waldemar Szuszczyński, Dyrektor, oświadczenie majątkowe za rok 2002

Waldemar Szuszczyński, Miejsko Gminny Ośrodek Opieki Społecznej, Dyrektor
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
1200 PLN
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
---------------
 
-    papiery wartościowe
---------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
90 m2
własność
50 000 PLN
 
-    mieszkanie
---------------
---------------
---------------
 
-    gospodarstwo  rolne,
---------------
---------------
---------------
 
-    działka
---------------
---------------
---------------
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
 
---------------
 
-    nie dotyczy
 
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    z tytułu zatrudnienia
24 460,18 PLN
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    Mercedes 190 E rok produkcji 1987
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    nie dotyczy