Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert na: "Usługi szkoleniowe i doradcze w projekcie Nowy MGOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych" - EDYCJA II

Część I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Część II SWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)

Część III SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Cześć IV SWZ - Załączniki


Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.11.2020 - format pdf

Zaproszenie do składania ofert na: "Usługi szkoleniowe i doradcze w projekcie Nowy MGOPS w Pleszewie - wdrożenie usprawnień organizacyjnych"

Część I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Część II SWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)

Część III SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Cześć IV SWZ - Załączniki


Informacja o unieważnieniu zamówienia - format pdf

Ogłoszenie Nr 137488 - 2013 z dnia 09.04.2013r.

Informacja z dnia 16.05.2013 o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Pobierz dokument - format pdf

 

Ogłoszenie Nr 137488 - 2013 z dnia 09.04.2013r.: Wykonanie czynności asystenta rodziny w ramach Projektu LEPSZE JUTRO.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Pobierz SWIZ - format PDF

Ogłoszenie Nr 530208 - 2012 z dnia 28.12.2012r.

Ogłoszenie Nr 530208 - 2012 z dnia 28.12.2012r.: Wykonanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Nr 247283 - 2012 z dnia 22.11.2012r.

Informacja z dnia 07.12.2012 o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Pobierz dokument - format pdf
 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - informacja z dnia 28.11.2012
 
Pobierz dokument - format pdf
 
Ogłoszenie Nr 247283 - 2012 z dnia 22.11.2012r. o zamówieniu publicznym na wykonanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta  i Gminy Pleszew.
 
Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz SIWZ - format pdf

Załącznik nr 1 do wzoru umowy - pobierz załącznik - format pdf

Załącznik nr 2 do wzoru umowy - pobierz załącznik - format pdf

Ogłoszenie Nr 266250 - 2011 z dnia 31.08.2011r.

Informacja z dnia 21-09-2011 o wyniku postępowania.

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie Nr 266250 - 2011 z dnia 31.08.2011r. o zamówieniu publicznym na wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz SIWZ - format pdf

Załącznik nr 1 do wzoru umowy - pobierz załącznik - format pdf

Załącznik nr 2 do wzoru umowy - pobierz załącznik - format pdf

Ogłoszenie 180766-2011 z dnia 01-07-2011r. przetarg nieograniczony

Informacja z dnia 27-07-2011 o wynikach postępowania

Pobierz formację  - format pdf

 

Ogłoszenie Nr 183504 - 2011 z dnia 04.07.2011 o zmianie ogłoszenia 180766-2011 z dnia 01-07-2011r.

Pobierz tekst ogłoszenia o zmianie - format pdf

Pobierz ogłoszenie - format pdf

Informacje o zmiananch w SIWZ - format pdf

Pobierz SIWZ - format pdf

 

Ogłoszenie 180766-2011 z dnia 01-07-2011r. przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie kursów  w ramach projektu systemowego " Lepsze jutro" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1.Poddziałanie 7.1.1."

Ogłoszenie o przetargu - pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz SIWZ - format pdf

Ogłoszenie z dnia 17-06-2010r. przetarg nieograniczony

Ogłoszenie z dnia 17-06-2010r. przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie kursów  w ramach projektu systemowego / Lepsze jutro/ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1.Poddziałanie 7.1.1."

Ogłoszenie o przetargu - pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz SIWZ - format pdf

Informacja z dnia 21-06-2010r. - zmiana SIWZ - pobierz tresc informacji - format pdf  

 

Informacja z dnia 05-07-2010 wynikach postępowania

Wyniki cz 1 - pobierz - format pdf  

Wyniki cz 2 - pobierz - format pdf  

Wyniki cz 3 - pobierz - format pdf  

Wyniki cz 4 - pobierz - format pdf