Informacje podstawowe

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 „Bajka”

W PLESZEWIE
Adres Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka”                   ul. G. J. Hallera 30, 63 – 300 Pleszew
Telefon (062) 7421368
Fax (062) 7421368
e-mail przedszkole1bajka@wp.pl
www p1bajkapleszew.edupage.org 

 

Osoby sprawujące funkcje kierownicze:

 

Imię i nazwisko

Danuta Prusinowska - Zmyślony
Funkcja Dyrektor
Nr telefonu 0-62 7421368
 

Imię i nazwisko

Grażyna Marciniak
Funkcja Główny księgowy
Nr telefonu 0-62 7421368