Informacje o mieniu

INFORMACJA O MIENIU

Publiczne Przedszkole nr 2 "Miś Uszatek" w Pleszewie na dzień 31.12.2020r. zarządza majątkiem o wartości: 3.647.287,25 zł

W tym:

?        *Grunty:                                                                            82740,00 zł

?        *Budynki i budowle:                                        3359584,04 zł

?        *Maszyny i urządzenia techniczne:                      36380,81 zł

*Pozostałe środki trwałe oraz wartości materialnych i prawnych:      168582,40 zł