Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 "MIŚ USZATEK" W PLESZEWIE

 

Realizacja podstawy programowej 8.00 - 13.00

 

6.30 - 8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań wspierające rozwój zmysłów wg upodobań i wyboru dzieci, czynności opiekuńcze, tworzenie okazji
do wymiany informacji, rozmowy samorzutne dzieci.

8.00 - 8.30

Zabawy dowolne dzieci wg ich upodobań i wyboru, zabawy integrujące grupę,
praca indywidualna, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

8.30 - 9.00

Czynności porządkowo - higieniczne oraz samoobsługowe, praca dyżurnych.

Śniadanie.

 

Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia
i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego przeplatane grami i zabawami ruchowymi. Język angielski, rytmika.

 

9.00 - 9.45

9.00 - 10.30

(grupy młodsze)

(grupy starsze)

 

Zabawy, gry sportowe, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, tworzenie okazji do obserwowanie, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

9.45 - 11.30

(grupy młodsze)

10.30 - 11.30

(grupy starsze)

11.30 - 12.00

Czynności porządkowo - higieniczne oraz samoobsługowe, praca dyżurnych.

Obiad.

 

Praca indywidualna lub wyrównawcza w małych grupach,

Praca indywidualna z dziećmi:

Poniedziałek - zabawy i ćwiczenia artykulacyjne,

Wtorek - praca z dzieckiem zdolnym,

Środa - ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania,

Czwartek - ćwiczenia przygotowujące do nauki liczenia,

Piątek - ćwiczenia rozwijające sprawność manualną,

 

12.00 - 13.30

Zabawy uspokajające, słuchanie czytanych bajek itp. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy: dowolne, ruchowe, konstrukcyjne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy w kole, rysowanie, pobyt na świeżym powietrzu. Rytmika

W grupie najmłodszej - leżakowanie.

13.30-14.00

Czynności porządkowo - higieniczne oraz samoobsługowe, praca dyżurnych.

Podwieczorek.

14.00-16.30

Zabawy integracyjne, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy na placu przedszkolnym. Prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.