Informacje podstawowe

Publiczne Przedszkole nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., 996 ze zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie

 

Informacje podstawowe:  
Pełna nazwa Publiczne Przedszkole nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie
Ulica i numer Al. Wojska Polskiego 1
Kod pocztowy 63-300 
Miejscowość Pleszew
Nr telefonu 62 74 21 382
Nr fax  
Adres strony www www.przedszkolesloneczne.pl
Adres email sloneczne3@interia.pl

Osoby sprawujące funkcje kierownicze:
Imię i nazwisko Anna Śledzianowska
Funkcja Dyrektor
Nr telefonu 62 74 21 382
   
Imię i nazwisko Magdalena Gajewska
Funkcja Wicedyrektor