Opłaty

ODPŁATNOŚĆ ZA ŚWIADCZENIA PRZEKRACZAJĄCE PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 „SŁONECZNE”

W PLESZEWIE

6 30 – 1230 – 1 godz. dodatkowo (1,20) + 2 posiłki (3,75)  ® 4,95 x 22 dni = 108,90
6 30 – 1330 – 2 godz. dodatkowo (2,40) + 2 posiłki (3,75)  ® 6,15 x 22 dni = 135,30
6 30 – 1430 – 3 godz. dodatkowo (3,60) + 3 posiłki (5,00)  ® 8,60 x 22 dni = 189,20
6 30 – 1530 – 4 godz. dodatkowo (4,80) + 3 posiłki (5,00)  ® 9,80 x 22 dni = 215,60
6 30 – 1630 – 5 godz. dodatkowo (6,00) + 3 posiłki (5,00)  ®11,00x 22 dni = 242,00


7 00 – 1300 – 1 godz. dodatkowo (1,20) + 2 posiłki (3,75)  ® 4,95 x 22 dni = 108,90
7 00 – 1400 – 2 godz. dodatkowo (2,40) + 2 posiłki (3,75)  ® 6,15 x 22 dni = 135,30
7 00 – 1500 – 3 godz. dodatkowo (3,60) + 3 posiłki (5,00)  ® 8,60 x 22 dni = 189,20
7 00 – 1600 – 4 godz. dodatkowo (4,80) + 3 posiłki (5,00)  ® 9,80 x 22 dni = 215,60
7 00 – 1630 – 5 godz. dodatkowo (6,00) + 3 posiłki (5,00)  ®11,00x 22 dni = 242,00


7 30 – 1330 – 1 godz. dodatkowo (1,20) + 2 posiłki (3,75)  ® 4,95 x 22 dni = 108,90
7 30 – 1430 – 2 godz. dodatkowo (2,40) + 3 posiłki (5,00)  ® 7,40 x 22 dni = 162,80
7 30 – 1530 – 3 godz. dodatkowo (3,60) + 3 posiłki (5,00)  ® 8,60 x 22 dni = 189,20
7 30 – 1630 – 4 godz. dodatkowo (4,80) + 3 posiłki (5,00)  ® 9,80 x 22 dni = 215,60


8 00 – 1400 – 1 godz. dodatkowo (1,20) + 2 posiłki (3,75)  ® 4,95 x 22 dni = 108,90
8 00 – 1500 – 2 godz. dodatkowo (2,40) + 3 posiłki (5,00)  ® 7,40 x 22 dni = 162,80
8 00 – 1600 – 3 godz. dodatkowo (3,60) + 3 posiłki (5,00)  ® 8,60 x 22 dni = 189,20
8 00 – 1630 – 4 godz. dodatkowo (4,80) + 3 posiłki (5,00)  ® 9,80 x 22 dni = 215,60