Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 „SŁONECZNE” W PLESZEWIE

6.30 - 8.00

Schodzenie się dzieci. Rozmowy z rodzicami i dziećmi.

Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco­-kompensacyjnym i wychowawczym. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.

Czynności porządkowo-gospodarcze, pomoc w przygotowaniu zajęć.

8.00 - 8.15

Ćwiczenie poranne

8.15 - 8.30

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, pełnienie dziecięcych dyżurów, pomoc w nakrywaniu do stołu

8.30 - 9.00

Śniadanie, czynności samoobsługowe, mycie zębów

9.00 - 10.00

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową wyzwalająca aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, imprezy okolicznościowe w sali lub na placu przedszkolnym

10.00 - 11.15

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki,

11.15 - 11.30

Czynności samoobsługowe w szatni, porządkowo-higieniczne , przygotowanie do obiadu, rozmowy na temat zdrowego sposobu odżywania się

11.30 - 12.00

Obiad, czynności samoobsługowe, mycie zębów

12.00 - 12.15

Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę

12.15 - 13.45

Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci, zabawy na powietrzu

13.45 - 14.00

Czynności porządkowe i samoobsługowe

14.15 - 14.30

Podwieczorek

14.30 - 16.30

Gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia o charakterze wychowawczym, pobyt na świeżym powietrzu, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia