Ramowy rozkład dnia

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPY MŁODSZE

Rok szkolny 2020/2021

6.30-8.00

Schodzenie  się dzieci. Rozmowy z rodzicami i dziećmi. Zabawy w kącikach zainteresowań. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Czynności porządkowo-gospodarcze, pomoc w przygotowaniu zajęć.

8.00-8.15

Zabawy poranne.

8.15-8.30

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, pełnienie dziecięcych dyżurów, pomoc w nakrywaniu do stołu.

8.30-9.00

Śniadanie, czynności samoobsługowe.

9.00-9.30

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

9.30-11.15

Zabawy plastyczne, muzyczne, dowolne, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki.

11.15-11.30

Czynności samoobsługowe w szatni, higieniczno - porządkowe, przygotowanie do obiadu, rozmowy na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

11.30-12.00

Obiad, czynności samoobsługowe.

12.00-12.30

Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę.

12.30-14.00

Gry i zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia utrwalające poznane treści. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci, zabawy na powietrzu.

14.00-14.10

Czynności samoobsługowe.

14.10-14.30

Podwieczorek, czynności samoobsługowe.

14.30-16.30

Gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne. Zajęcia o charakterze wychowawczym, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPY STARSZE

Rok szkolny 2020/2021

6.30-8.00

Schodzenie  się dzieci. Rozmowy z rodzicami i dziećmi. Zabawy w kącikach zainteresowań Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Czynności porządkowo-gospodarcze, pomoc w przygotowaniu zajęć.

8.00-8.15

Ćwiczenia poranne.

8.15-8.30

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, pełnienie dziecięcych dyżurów, pomoc w nakrywaniu do stołu.

8.30-9.00

Śniadanie, czynności samoobsługowe, mycie zębów.

9.00-10.00

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

10.00-11.15

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki.

11.15-11.30

Czynności samoobsługowe w szatni, higieniczno - porządkowe, przygotowanie do obiadu, rozmowy na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

11.30-12.00

Obiad, czynności samoobsługowe, mycie zębów.

12.00-12.30

Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę.

12.30-14.00

Gry i zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia utrwalające poznane treści. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci, zabawy na powietrzu.

14.00-14.10

Czynności samoobsługowe.

14.10-14.30

Podwieczorek, czynności samoobsługowe.

14.30-16.30

Gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne. Zajęcia o charakterze wychowawczym, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Rozchodzenie się dzieci.