Finanse i majątek komunalny

Sprawozdanie finansowe za 2021

Bilans jednostki budżetowej - format pdf
Rachunek zysków i strat jednostki - format pdf
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - format pdf
Informacja dodatkowa 1 - format pdf
Informacja dodatkowa 2 - format pdf
Oświadczenie - format pdf

Sprawozdanie finansowe za 2020

 

Bilans jednostki budżetowej - format pdf

Rachunek zysków i strat jednostki - format pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - format pdf

Informacja dodatkowa 1 - format pdf

Informacja dodatkowa 2 - format pdf

Oświadczenie - format pdf

Sprawozdanie finansowe za 2019

Bilans jednostki budżetowej - format pdf

Rachunek zysków i strat jednostki - format pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - format pdf

Informacja dodatkowa 1 - format pdf

Informacja dodatkowa 2 - format pdf

Informacja dodatkowa 3 - format pdf

Sprawozdanie finansowe za 2018

Bilans jednostki budżetowej - format pdf

Rachunek zysków i strat jednostki - format pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - format pdf

Informacja dodatkowa - format pdf