Informacje o mieniu

Majątek ZSP nr 1 w Pleszewie (łącznie z filiami) wg wartości brutto na dzień 31.12.2015 r.   

 

1

Budynki

8.560.697,49

2

Inne środki trwałe

840.669,08

3

Pozostałe środki trwałe

795.774,41

4

Zbiory biblioteczne

120.504,90

5

Wartości niematerialne i prawne

21.462,18