Informacje o mieniu

Weryfikacja stanu majątku za okres zakończenia spisu do dnia 31.12.2020 r.

PLESZEW

L.P.

Symbol konta

Nazwa konta

Stan na dzień

01.01.2020

ZMIANY

Stan na dzień

31, 12.2020

Przychody w roku

2020

Rozchody w roku

2020

1

011

Środki trwałe + grunt

11.163.442,49

79.566,67

13.147,16

11.229.862,00

2

013

Pozostałe środki trwałe

924.236,77

31.855,76

78200,35

877.892,18

3

014

Zbiory biblioteczne

260.935,07

51.626,33

94.643,62

217.917,78

4

020

Wartości niematerialne i prawne w drodze weryfikacji

39.240,78

0,00

1.071,50

38.169,28

5

020

Wartości niematerialne i prawne pow. 3500 zł w drodze we fika' i

0,00

0,00

0,00

0,00

 

MARSZEW

L.P.

Symbol konta

Nazwa konta

Stan na dzień

01.01.2020

ZMIANY

Stan na dzień

31.12.2020

Przychody w roku 2020

Rozchody w roku 2020

1

011

Środki trwałe + grunty

295.237,91

0,00

0,00

295.237,91

2

013

Pozostałe środki trwałe

29.790,87

1.250,00

8.448,99

22.591,88

3

014

Zbiory biblioteczne

0,00

0,00

0,00

0,00

4

020

Wartości niematerialne i prawne w drodze weryfikacji

0,00

0,00

0,00

0,00

5

020

Wartości niematerialne i prawne pow. 3500 zł w drodze weryfikacji

0,00

0,00

0,00

0,00