Informacje o mieniu

Majątek Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie  wg wartości brutto na dzień 31 grudnia 2020 roku

1

Grunty

177 395,00 zł

2

Budynki i lokale

Grupa 1 i 2

8 735 541,58 zł

3

Środki trwałe

od grupy 3 do 8

347 880,03 zł

4

Pozostałe środki trwałe

1 351 051,61 zł

5

Zbiory biblioteczne

268 600,23 zł