Zamówienia publiczne

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie: Remont budynku ZSP nr 2 w Pleszewie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Remont budynku ZSP nr 2 w Pleszewie" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 13.06.2018 r. - format pdf

Pobierz pliki do przetargu - format zip

Informacja z otwarcia kopert z ofertami - format pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty - format pdf