Informacje o mieniu

Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Plewszewie

Zestawienie środków trwałych

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Stan na dzień
31.12.2019 - wartość brutto

 

I.

Wartości niematerialne i prawne

24 487,94

 

II.

Rzeczowy majątek trwały

6 267 845,09

 

 

1. Środki trwałe:

6 267 845,09

 

Grupa 0

Grunty

195 695,50

 

Grupa 1

Budynki i lokale

4 629 408,73

 

Grupa 2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

82 751,60

 

Grupa 3

Kotły i maszyny energetyczne

496 208,02

 

Grupa 4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

11 590,00

 

Grupa 5

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

29 476,17

 

Grupa 6

Urządzenia techniczne

0,00

 

Grupa 7

Środki transportu

0,00

 

Grupa 8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

3 790,19

 

Grupa 9

Inwentarz żywy

0,00