Informacje podstawowe

Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., 996 ze zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

 

Informacje podstawowe:  
Pełna nazwa Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie
Ulica i numer Bolesława Krzywoustego 4
Kod pocztowy 63-300
Miejscowość Pleszew
Nr telefonu 62 742 14 39
Nr fax 62 742 25 67
Adres strony www http://trojka.pleszew.pl/
Adres email zspnr3@pleszew.pl

 

Osoby sprawujące funkcje kierownicze:

Imię i nazwisko Dorota Maria Bystrzycka
Funkcja Dyrektor
Nr telefonu 62 742 14 39
   
Imię i nazwisko Violetta Kozielczyk
Funkcja Wicedyrektor
Nr telefonu 62 742 14 39
   
Imię i nazwisko Iwona Wabińska
Funkcja Wicedyrektor
Nr telefonu 62 742 14 39
   
Imię i nazwisko Alicja Dzierla
Funkcja kierownik świetlicy
Nr telefonu 62 742 14 39
   
   
   

 

Sekretariat szkolny

 
Imię i nazwisko Aleksandra Szychowiak
Funkcja  Sekretarka
Nr telefonu 62 742 14 39
Godziny urzędowania 7.30 - 15.30
   
Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie:

  • Szkoła Podstawowa nr 3  im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie
  • Publiczne Przedszkole w Dobrej Nadziei
  • Świetlica szkolna
  • Biblioteka szkolna
  • Stołówka szkolna