Informacje podstawowe

INFORMACJA  O  PODMIOCIE

Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie  jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie

 

Pełna nazwa

Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Ulica    

B. Chrobrego 36

Kod pocztowy  

63-300 Pleszew

Nr telefonu   

062  7428-376

Nr faxu   

062  7428-376

NIP

617-20-17-521

REGON

251471334

Adres strony www  

http://www.kowalew.dmkhosting.net/joomla/

Adres email 

zspkowalew@wp.pl

zspkowalew@pleszew.pl

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KOWALEWIE

-        Szkoła Podstawowa

-        Przedszkole         

-        Gimnazjum

-        Stołówka szkolna

-        Świetlica szkolna

 

OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KOWALEWIE

 

Imię i nazwisko

Elwira Łucka  

Funkcja

Dyrektor

Nr telefonu

062 7428-376 wew. 32

 

Imię i nazwisko

Aldona Jańczak  

Funkcja

Wicedyrektor

Nr telefonu

062 7428-376 wew. 36

 

Imię i nazwisko

Garsztka Małgorzata  

Funkcja

Główny księgowy

Nr telefonu

062 7428-376 wew. 33

 

 

SEKRETARIAT SZKOŁY

 

Imię i nazwisko

Sylwia Wypuszcz

Funkcja

Sekretarka

Nr telefonu

062 7428-376

Godziny urzędowania

Poniedziałek-Piątek

 od godz. 7:00-15:00

BIBLIOTEKA ZSP W KOWALEWIE 

Poniedziałek               8:00-15:00

Wtorek                      8:00-15:00

Środa                        8:00-15:00

Czwartek                   8:00-15:00

Piątek                        8:00-13:00