Informacje ogólne

Informacje podstawowe
 
Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania określone w ustawie  z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie
 
Pełna nazwa Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach 
Ulica  -
Kod pocztowy  63-300 Pleszew
Miejscowość  Lenartowice 59
Nr telefonu  062 7428-378
Nr faxu  062 7428-378
NIP 617 – 20 – 17 – 484
REGON 251471280
Adres strony www  www.zsplenartowice1.webpark.pl
Adres email  zsplenartowice@wp.pl
 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZSP W LENARTOWICACH :
-  Szkoła Podstawowa w Lenartowicach
-  Przedszkole Publiczne w Lenartowicach
-  Przedszkole Publiczne w Rokutowie
-  Przedszkole Publiczne w Zawidowicach
-  Świetlica szkolna w Lenartowicach
-  Stołówka szkolna w Lenartowicach 
 
OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE ZSP W LENARTOWICACH:

 Imię i nazwisko

 dr Anna Sierecka
Funkcja Dyrektor
Nr telefonu 062 7428-378
Imię i nazwisko mgr Małgorzata Mizerkiewicz
Funkcja Wicedyrektor
Nr telefonu 062 7428-378
Imię i nazwisko mgr Monika Kaczmarek
Funkcja Główna księgowa
Nr telefonu 062 7428-378
Adres email ksiegowosczspl@wp.pl
 SEKRETARIAT SZKOŁY 
Nr telefonu 062 7428-378
Adres email zsplenartowice@wp.pl
Godziny urzędowania Poniedziałek-Piątek od godz. 7:30-15:30
 
BIBLIOTEKA ZSP W LENARTOWICACH
Poniedziałek
  8.45 – 9.45 M. MIZERKIEWICZ
  9.35 – 10.35   W. SKITEK 
Wtorek
  8.45 – 9.45   M. MIZERKIEWICZ 
  10.45 - 11. 45 M. MIZERKIEWICZ
  11.30 – 12.30  W. SKITEK
  12.30 – 13.30   W. SKITEK 
Środa  
  7.55 – 9.55  M. MIZERKIEWICZ
  9.30 – 11.30 W. SKITEK 
Czwartek 
  7.55 - 8.55   M. MIZERKIEWICZ 
  8.45 – 11.30 W. SKITEK
Piątek
  8.45 9.45  M. MIZERKIEWICZ