Informacje o mieniu

Majątek Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim wg wartości brutto na dzień 31.12.2020 r.

             
             
             

1

Grupa 0 - Grunty

65.000,00

       

2

Grupa 1 - Budynki i lokale

5.109.775,27

       

3

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

243.525,77

       

4

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

173.794,24

       

5

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

17.889,43

       

6

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

23.452,26

       

7

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

126.462,60

       

8

Zbiory biblioteczne

104.222,93

       

9

Pozostałe środki trwałe

727.998,60

       

10

Wartości niematerialne i prawne

20.626,65