Informacje o mieniu

Majątek Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim wg wartości brutto na dzień 31.12.2015 r.

 

1

Grupa 0 - Grunty

65.000,00

2

Grupa 1 – Budynki i lokale

3.756.064,58

3

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

221.375,77

4

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

173.794,24

5

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

97.084,68

6

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

7.318,78

7

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

126.462,60

8

Zbiory biblioteczne

55.741,31

9

Pozostałe środki trwałe

548.862,44

10

Wartości niematerialne i prawne

14.027,13