Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 197541 - 2013 z dnia 26.09.2013r

Ogłoszenie nr 197541 - 2013 z dnia 26.09.2013r Dostawa eko-groszku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ - format pdf 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo zamieszczone 11.10.2013r - format pdf 

Ogłoszenie nr 387906-2012 z dnia 09.10.2012r

Ogłoszenie nr 387906-2012 z dnia 09.10.2012r -Dostawa węgla kamiennego - ekogroszek

 

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ - format pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo zamieszczone 18.10.2012r - format pdf

 

Ogłoszenie nr 306328-2011 z dnia 27.09.2011r.

Ogłoszenie nr 306328-2011 z dnia 27.09.2011r. - przetarg nieograniczony pn "Dostawa węgla kamiennego - ekogroszek."

pobierz tekst ogłoszenia -format pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ - format pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo zamieszczone 07.10.2011r - format pdf

Przetarg nieograniczony Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim - ogłoszenie nr 292706-2011 z dnia 16.09.2011

Zawiadomienie z dnia 27-09-2011 o unieważnieniu postępowania -

Pobierz - format pdf

 

Przetarg nieograniczony Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim - ogłoszenie nr 292706-2011 z dnia 16.09.2011. Dostawa węgla kamiennego - ekogroszek. pobierz tekst ogłoszenia -format pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ - format pdf