Zamówienia publiczne

Aktualne informacje o przetargach dostępne są na stronie inrternetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. w Pleszewie www.pk-pleszew.pl