Oświadczenia za rok 2011

Oświadczenia majątkowe za rok 2011

Uwaga! Oświadczenia majątowe są dokumentami skanowanymi do formatu pdf.   

 

Oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Marian Adamek- Burmistrz Miasta i Gminy

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Pleszewie

Wajsnis Olgierd - Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Janina Bandosz

Borkowski Andrzej

Dryjański Dariusz

Garsztka Renata

Gorzeliński Zdzisław

Grzegorz Grygiel

Grobys Włodzimierz

Jędrasiak Piotr

Kaczmarek Błażej

Klak Tomasz

Kowcuń Eryk

Kuberka Tomasz

Kusiakiewicz Piotr

Ładziński Maciej

Leopold Lis

Sitnicki Marcin

Suska Marian

Wasielewski Sebastian

Załustowicz Andrzej

Żychlewicz Tadeusz

 

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

Arkadiusz Ptak - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Andrzej Jędruszek - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Ewa Świątek - Sekretarz Miasta i Gminy Pleszew

Janina Ciupa - Skarbnik Miasta i Gminy Pleszew

 

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Marta Chrzanowska

Danuta Kołodziejczak

Sebastian Kończak

Henryk Klimczak

Violetta Krakowiak-Karwowska

Andrzej Liskowski

Katarzyna Matusiak-Marecka

Joanna Reiwer

Grażyna Rembiasz-Głowacka

Mirosława Rogowska

Violetta Skrzypczak

Anna Skibińska

 

Kierownicy jednostek oganizacyjnych

Alicja Błaszczyk

Monika Hoffmann

Joanna Jezierska

Grzegorz Knappe

Eugeniusz Małecki

Elżbieta Mielcarek

Iwona Sarna

Czesław Skowroński

Adam Staszak

Roman Szulczyński

Mariusz Szymczak

 

Dyrektorzy placówek oświatowych

Alina Banaszak

Dorota Bystrzycka-Guz

Magdalena Durmenc

Maciej Grzesiński

Paweł Jakubowski

Grzegorz Jenerowicz

Romana Kaczmarek

Janusz Lewandowski

Włodzimierz Osuch

Danuta Prusinowska-Zmyślony

Aldona Szwedziak

Danuta Walczak

 

Uwaga! Oświadczenia majątowe są dokumentami skanowanymi do formatu pdf.