Oświadczenia za rok 2014

Oświadczenia za rok 2014

Uwaga! Oświadczenia majątowe są dokumentami skanowanymi do formatu pdf.   

 
Oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Marian Adamek- Burmistrz Miasta i Gminy

 
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Pleszewie

Wajsnis Olgierd - Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Dryjański Dariusz

Garsztka Renata

Gawrońska Bernadeta

Gil Wiesława

Gorzeliński Zdzisław

Grobys Tadeusz

Grobys Włodzimierz

Grygiel Grzegorz

Hyla Elżbieta

Kaczmarek Błażej


Kowcuń Eryk

Kusiakiewicz Piotr

Molska Jolanta

Noskowski Jan

Pietrzak Anna

Regulska-Duda Anna

Skowroński Czesław

Stencel Adam


Suska Marian

Szehyński Karol

 
Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

Arkadiusz Ptak - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Andrzej Jędruszek - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Ewa Świątek - Sekretarz Miasta i Gminy Pleszew

Janina Ciupa - Skarbnik Miasta i Gminy Pleszew


 
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Marta Chrzanowska

Jarosław Krawczyk

Danuta Kołodziejczak

Sebastian Kończak

Violetta Krakowiak-Karwowska

Katarzyna Matusiak-Marecka

Joanna Reiwer

Grażyna Rembiasz-Głowacka

Violetta Skrzypczak

Angelika Sołtysiak

Dorota Antczak

 
Kierownicy jednostek oganizacyjnych

Alicja Błaszczyk

Agnieszka Kusiak

Monika Hoffmann

Joanna Jezierska

Grzegorz Knappe

Bartosz Oleksy

Elżbieta Mielcarek

Adam Staszak

Roman Szulczyński

Mariusz Szymczak
 

Dyrektorzy placówek oświatowych

Dorota Bystrzycka-Guz

Magdalena Durmenc

Maciej Grzesiński

Elwira Łucka

Grzegorz Jenerowicz

Romana Kaczmarek

Janusz Lewandowski

Włodzimierz Osuch

Danuta Prusinowska-Zmyślony

Aldona Szwedziak

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Pleszewie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew złożone na początek kadencji

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Pleszewie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew złożone na początek kadencji

 

Oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Marian Adamek- Burmistrz Miasta i Gminy

 
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Pleszewie

Wajsnis Olgierd - Przewodniczący Rady Miejskiej
 

Dryjański Dariusz

Garsztka Renata

Gawrońska Bernadeta

Gil Wiesława

Gorzeliński Zdzisław

Grobys Tadeusz

Grobys Włodzimierz   

Grygiel Grzegorz

Hyla Elżbieta

Kaczmarek Błażej   

Kowcuń Eryk

Kusiakiewicz Piotr

Molska Jolanta

Noskowski Jan

Pietrzak Anna

Regulska-Duda Anna

Skowroński Czesław

Stencel Adam

Suska Marian

Szehyński Karol
        

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Pleszewie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew złożone na koniec kadencji

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Pleszewie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew złożone na koniec kadencji

Oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Marian Adamek- Burmistrz Miasta i Gminy

 
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Pleszewie

Wajsnis Olgierd - Przewodniczący Rady Miejskiej


Janina Bandosz

Borkowski Andrzej

Dryjański Dariusz

Garsztka Renata

Gorzeliński Zdzisław

Grzegorz Grygiel

Grobys Włodzimierz

Jędrasiak Piotr

Kaczmarek Błażej

Klak Tomasz

Kowcuń Eryk

Kuberka Tomasz

Kusiakiewicz Piotr

Ładziński Maciej

Leopold Lis

Sitnicki Marcin

Suska Marian

Wasielewski Sebastian

Załustowicz Andrzej

Żychlewicz Tadeusz