Postępowania 2020


Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.23.2019

Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont biura obsługi interesantów" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Ratusza" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 18.12.2019 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-8 i 12 - format zip

Załączniki nr 9-11 do SIWZ - kosztorys, dokumentacja, STWiORB - format zip

UWAGA !  SIWZ została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - dokument zamieszczony dn. 14.01.2020 r. - format pdf

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - ogłoszenie zamieszczone w BZP dn. 14.01.2020 r. - format pdf

UWAGA ! Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 20.01.2020 r. godz. 10:00

Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 20.01.2020 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokument zamieszczony dn. 28.01.2020 r. - format pdf

Lista wiadomości
Remont budynku szkoły - ZSP Nr 3 w Pleszewie. Przetarg ogłoszony dn. 15.05.2020 r. Termin składania ofert: 02.06.2020 r. godz. 10:00
"Wymiana okien w przedszkolu w miejscowości Dobra Nadzieja"
"Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych wraz z dokumentacją techniczną" Termin składania ofert: 27.04.2020 r. godz. 10.00.
Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Przetarg ogłoszony dn. 26.03.2020 r. Termin składania ofert: 15.04.2020 r. godz. 10.00.
Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Przetarg ogłoszony dn. 5.03.2020 r. Termin składania ofert: 13.03.2020 r. godz. 10:00.
Opracowanie dokumentacji technicznej (fotowoltaika Sport). Tryb: baza konkurencyjności. Termin składania ofert: 23.03.2020 r.
Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie. Przetarg ogłoszony dn. 21.02.2020 r. Termin składania ofert: 11.03.2020 r. godz. 10:00.
Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK). Termin składania ofert: 16.03.2020 r. godz. 10:00.
Wycinka drzew w ramach zadania pn. "Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie". Termin składania ofert: 03.02.2020 r.
Oświetlenie terenów pokolejowych. Przetarg ogłoszony dn. 22.01.2020 r. Termin składania ofert: 07.02.2020 r. godz. 10:00.
Remont biura obsługi interesantów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont budynku Ratusza. Przetarg ogłoszony dn. 18.12.2019 r. Termin składania ofert: 20.01.2020 r.