Uchwała Nr XVI/125/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008r.

Uchwała Nr XVI/125/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialej w Marszewie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pleszewie - format pdf