Ogłoszenie Nr 117427-2010 z 11-05-2010 o przetargu nieograniczonym

Informacja z dnia 17-06-2010 o wyniku postępowania  pobierz - format pdf

Ogłoszenie Nr  117427-2010 z 11-05-2010 o przetargu nieograniczonym pn "Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 8 w Pleszewie" 

 

Odpowiedzi z dnia 25-05-2010r na pytania oferentów - pobierz treść odpowiedzi - format pdf 

 

Ogłoszenie z dnia 12-05-2010r o zmianie ogłoszenia 117427-2010 z 11-05-2010r. - pobierz ogłoszenie - format pdf

 

Ogłoszenie o przetargu - Pobierz ogłoszenie -format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz SIWZ - format pdf

Dokumentacja techniczna: 

Uwaga!! Ze wzgledu na obszenośc dokuemntajci została ona podzielona na częsci. POszczególne częsci zostały skompresowane do formaty zip. Dokumetancję należy pobrac na swój komputer a następnie rozpakowac.

Branża budowlana (ok 54 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża drogowa (ok 24 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża architektura i kolorystyka elewacji (ok 11 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża konstrukcyjna (ok 18 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża sanitarna (ok 25 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża elektryczna (ok 5 MB) - pobierz dokumentację plik *.zip

Zestawienie kosztorysów zerowych (ok 2 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip