Ogłoszenie nr 220183 - 2010 z dnia 13.08.2010

 o przetargu na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, gazu i technologiczna kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Pleszewie przy ul. Zielonej 8

Odpowiedzi na pytania oferentów  z dnia 25.08.2010r - pobierz treść odpowiedzi - format pdf

Załącznik do odpowiedzi nr 1 zestawienie materiałw - pobierz treść załącznika - format pdf 

Załącznik do odpowiedzi nr 2 przedmiar ogólnobudowlany- pobierz treść załącznika - format pdf 

 

Ogłoszenie nr  220183 - 2010 z dnia 13.08.2010 -  format pdf

Ogłoszenie nr  220195 - 2010 z dnia 13.08.2010 - format pdf

Specyfikacja istatonych warunków zamówienia - format pdf

Załacznik nr 4 dokumentacja projektowa - format zip

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z dn. 2.09.2010 r. - format pdf