Przetarg nieograniczony Ogłoszenie nr 285997 - 2010; z dnia 14.10.2010r

Ogłoszenie nr 285997 - 2010; z dnia 14.10.2010r 

Ogłoszenie o zamówieniu na Remont dachu i rekonstrukcja portyku budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie- zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 14.10.2010 r. - format pdf 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : 

SIWIZ - format pdf 

Załącznik nr 1 formularz ofertowy  - format pdf 

Załącznik nr 2  - format pdf 

Załącznik nr 3  - format pdf 

Załącznik nr 4 - format zip 

UWAGA ! Załącznik nr 4, ze względu na rozmiary, został skompresowany do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować