Skład Rady Miejskiej w Pleszewie

Ryszard Borkiewicz
Andrzej Borkowski
Stanisław Cierniak
Adela Grala-Kałużna
Włodzimierz Grobys
Piotr Hasiński
Kazimierz Jakóbczak
Tomasz Klak
Mieczysław Kołtuniewski
Tomasz Kuberka
Stanisław Matuszewski
Zbigniew Nawrocki 
Zenon Nowicki
Sławomir Pisarski
Jan Ptak
Marcin Sitnicki
Mariusz Sitnicki
Marian Suska 
Krystyna Tymecka
Olgierd Wajsnis 
Tadeusz Żychlewicz