Ogłoszenie Nr 218387-2011 z 12-08-2011r.

Informacja z dnia 12-09-2011 o wynikach przetargu

pobierz - format pdf

 

 

Ogłoszenie Nr 218387-2011 z 12-08-2011r. o przetargu nieograniczonym pn "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marszewskiej 40 w Pleszewie".

Ogłoszenie o przetargu - Pobierz ogłoszenie (format pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz SIWZ  (format pdf)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - (pobierz - format pdf)

Załącznik nr 2 - oświadczenia o niewykluczeniu - (pobierz - format pdf)

Załącznik nr 3 - projekt umowy - pobierz - (format pdf)

Załącznik nr 4 - projektu budowlany - (pobierz - format zip)

Załącznik nr 5 - specyfikacje techniczne - (pobierz - format zip)

Załącznik nr 6 - kosztorysy zerowe - (pobierz - format zip)

 

 

Pełna dokumentacja przetargowa, budowlana oraz techniczna zawierająca podane wyżej informacje w jednym skompresowanym pliku w formacie zip - Pobierz dokumentacje - format zip