Ogłoszenie 193103-2012 z dnia 07-09-2012

Informacja z dnia 08-10-2012 o wyniku postępowania

Pobierz tekst informacji - format pdf

 

Informacja z dnia 14-09-2012 dotycząca zmian w SIWZ

Pobierz tekst informacji - format pdf

Pobierz dodatek nr 8 - format zip

 

Ogłoszenie 193103-2012 z dnia 07-09-2012 - roboty budowlane: zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń byłej przychodni w Sowinie Błotnej na mieszkania.

Pobierz teskt ogłoszenia - format pdf

Pobierz SIWZ - format pdf

Pobierz dodatki - format zip