Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. 227605-2012 z dnia 26-10-2012r.

Informacja z dnia 30-11-2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz - format pdf


Informacja z dnia 08-11-2012

Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 6 w Pleszewie”

pobierz dokument - format pdf 


Informacja z dnia 06-11-2012

Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 6 w Pleszewie”

pobierz dokument - format pdf
Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. 227605-2012 z dnia 26-10-2012r. roboty budowlane: budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 6 w Pleszewie.

Pobierz teskt ogłoszenia - format pdf
 
Pobierz SIWZ - format pdf
 
Pobierz dodatki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - format pdf

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - format pdf

Załącznik nr 3 - wzór umowy - format pdf

ZAŁĄCZNIK NR 4 - BRANŻA BUDOWLANA - format zip

ZAŁĄCZNIK NR 5 - BRANŻA DROGOWA - format zip

ZAŁĄCZNIK NR 6 - BRANŻA ARCHITEKTURA I KOLORYSTYKA ELEWACJI - format zip

ZAŁĄCZNIK NR 7 - BRANŻA KONSTRUKCYJNA - format zip

ZAŁĄCZNIK NR 8 - BRANŻA SANITARNA - format zip

ZAŁĄCZNIK NR 9 - BRANŻA ELEKTRYCZNA - format zip

ZAŁĄCZNIK NR 10 - ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW ZEROWYCH - format zip