Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. Nr 323172-2013 z dnia 09.08.2013

Informacja z dnia 06-09-2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz format pdf

 


Pleszew, dnia 14 sierpnia 2013 r.                             Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: Instalacja ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, gazu i technologiczna kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 69.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:
1.    Załącznik nr 1 – dotyczy danych adresowych
       ODPOWIEDŹ: Wystąpił błąd w formularzu ofertowym. W załączeniu poprawiona treść formularza ofertowego.

Pobierz poprawiony formularz ofertowy - format pdf

Pobierz poprawiony formularz ofertowy - format doc


2.    Czy jest możliwość załączenia specyfikacji kosztorysów w wersji ath?
         ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dysponuje kosztorysami zerowymi w formacie *.ath, więc nie ma możliwości udostępnienia ich.
 

Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. Nr 323172-2013 z dnia 09.08.2013.

Przetarg nieograniczony: Instalacja ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, gazu i technologiczna kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 69

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Pobierz  SIWZ - format pdf

Pobierz załaczniki - format zip