Obwieszczenie AU.6730.58.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6730.58.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: DOBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I PODNOŚNIKA PIONOWEGO (WINDY) DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 5 NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 165/1, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB TACZANÓW DRUGI, GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf