Ogłoszenie nr 543159-N-2017 z dnia 2017-07-07 r.

Informacja z dnia 04 sierpnia 2017 - unieważnienie przetargu - format pdf

 


 

Informacja z dnia 25 lipca 2017 - wynik przetargu - format pdf

 


Ogłoszenie nr 543159-N-2017 z dnia 2017-07-07 r. przetarg nieograniczony "Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie Nr 4 w Pleszewie"

 

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

 

Pobierz SIWZ - format pdf

 

Pobierz załączniki 1,2,3,4,6 - format zip

 

Pobierz dokumentację projektową - format zip