Ogłoszenie nr 563695-N-2017 z dnia 2017-08-04 r.

Informacja z dnia 22 września 2017 - format pdf

Informacja z dnia 06 września 2017 - format pdf

Informacja z dnia 01 września 2017 - format pdf

Informacja z dnia 28 sierpnia 2017 - format pdf

Załącznik nr 4 - format pdf

Załącznik nr 4 - format docx

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronach BZP

 


 

 

Informacja z dnia 25 sierpnia 2017 - format pdf

 


 

Informacja z dnia 16 sierpnia 2017  - format pdf

 


 

Ogłoszenie nr 563695-N-2017 z dnia 2017-08-04 r. przetarg nieograniczony "Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie Nr 4 w Pleszewie"

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Pobierz SIWZ - format pdf


Pobierz załączniki 1,2,3,4,6 - format zip

Pobierz dokumentację projektową (załącznik 5) - format zip