Zarządzenie Nr 62/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2018

Zarządzenie Nr 62/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik nr 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf