Uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP

Uchwała nr XXXIV/384/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018

Uchwała Nr XXXIV/384/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXII/266/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017

Uchwała nr XXII/266/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Suchorzewskiej w Kowalewie, gm. Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/249/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017

Uchwała nr XX/249/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/234/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016

Uchwała nr XIX/234/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVII/197/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016

Uchwała nr XVII/197/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.

 

Uchwała nr XXVIII/343/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/343/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf