Informacje Podstawowe

Informacje podstawowe

Jednostka została powołana Uchwałą Nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

 Centrum Usług Wspólnych prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. Jednostka z dniem 1 stycznia 2020 r. prowadzi wspólną obsługę finansową, płacową, wspiera w zakresie administracji i rozliczeń następujące jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Pleszew:

Jednostki oświatowe:

 1. Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie
 2. Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie,
 3. Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie,
 4. Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie,
 5. Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim,
 6. Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach,
 7. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pleszewie,
 8. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pleszewie,
 9. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pleszewie,

Jednostka pomocy społecznej:

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Informacje podstawowe:

 

Pełna nazwa

Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew

Ulica i numer

Targowa 1

Kod pocztowy

63-300

Miejscowość

Pleszew

Nr telefonu

62 580 12 06

Nr fax

62 580 12 06

Adres email

ksiegowoscoswiata@cuw.pleszew.pl


Osoby sprawujące funkcje kierownicze:

Imię i nazwisko

Anita Błaszczyk

Funkcja

Dyrektor

 

 

Imię i nazwisko 

Małgorzata Garsztka

Funkcja

Główny księgowy

 

 

Informacje o mieniu

Majątek CUW MiG Pleszew wg wartości brutto na dzień 01.01.2020 r.   

 1. Budynki 298.109,00
 1. Grunty 121.870,00
 2. Środki trwałe 7.391,07
 3. Wartości niematerialne i prawne 25.000,00
 4. Pozostałe środki trwałe 25.515,72 zł