Informacje podstawowe

Informacja o podmiocie.  

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie jest wyodrębnioną  jednostką budżetową Miasta i Gminy.

Przedmiotem działalności Ośrodka jest organizowanie i wykonywanie pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Pleszew.Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1)     przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

2)     prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej,

3)     analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej,

4)     pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

5)     praca socjalna skierowana na pomoc osobom i rodzinom ku wzmocnieniu i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

6)     rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.  

Pełna nazwa

Miejsko Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Pleszewie

Ulica

Targowa 1

Kod pocztowy

63-300

Miejscowość

Pleszew

Nr telefonu

62 580 12 05

Nr fax-u

62 580 12 05

Adres strony www

brak

Adres e-mail

mgops.pleszew@post.pl

 

Godziny funkcjonowania.Poniedziałek - Piątek  7°° - 15°°

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje. 

Imię i nazwisko

Justyna Zawieja

funkcja Dyrektor 625801205
Nr telefonu 62 580 12 05
Adres e-mail mgops.pleszew@post.pl

 Dyrektor kieruje całokształtem działalności jednostki. Funkcje i kompetencje Dyrektora określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.    

 

 

 

REDAKCJA BIULETYNU:

Paulina Binek

tel. 625801205

paulinabinek@mgopspleszew.pl