Informacje podstawowe

Publiczne Przedszkole nr 1 "Bajka" w Pleszewie realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., 996 ze zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

 

Informacje podstawowe:

 
Pełna nazwa Publiczne Przedszkole nr 1 "Bajka" w Pleszewie
Ulica i numer Gen. J. Hallera 30
Kod pocztowy 63-300
Miejscowość Pleszew
Nr telefonu 62 74 21 368
Nr fax 62 74 21 368
Adres strony www www.p1bajkapleszew.edupage.org
Adres email przedszkolenr1@pleszew.pl

Osoby sprawujące funkcje kierownicze:
Imię i nazwisko Danuta Prusinowska - Zmyślony
Funkcja Dyrektor
Nr telefonu 62 74 21 368
   
Imię i nazwisko Grażyna Marciniak
Funkcja Główny księgowy