Informacje o mieniu

INFORMACJA O MIENIU

Publiczne Przedszkole nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie na dzień 31.12.2015 rok zarządza majątkiem o wartości: 2993832,63 zł

W tym:

·        *Grunty:                                                                            59250,00 zł

·        *Wartość budynków i budowli:                                        2728711,21 zł

·        *Wartość maszyn i urządzeń technicznych:                      37058,47 zł

·        *Wartość pozostałych środków trwałych ,

 wyposażenia oraz wartości materialnych i prawnych:      168812,95 zł