Informacje podstawowe

Publiczne Przedszkole nr 2 "Miś Uszatek" w Pleszewie realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., 996 ze zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie

>

Informacje podstawowe:

 
Pełna nazwa Publiczne Przedszkole nr 2 "Miś Uszatek" w Pleszewie
Ulica i numer Mieszka I 20
Kod pocztowy 63-300
Miejscowość Pleszew
Nr telefonu 62 74 21 438
Nr fax 62 74 21 438
Adres strony www

http://uszatek-pleszew.edupage.org/

Adres email

przedszkolenr2@pleszew.pl


Osoby sprawujące funkcje kierownicze:
Imię i nazwisko Honorata Dobrowolska
Funkcja dyrektor
Nr telefonu 62 74 21 438